Revize plynu
Karel Krula
+420 731 104 956
karelkrula@seznam.cz

Revize, montáž a servis plynových zařízení

Nabízím fyzickým osobám, stavebním bytovým družstvům, společenstvím vlastníků, provozovatelům komunálních a podnikových bytů aj. ve Znojmě a okolí (Jihomoravský kraj) provedení revize či kontroly plynového zařízení za výhodných cenových podmínek.

F - zařízení pro rozvod plynů

 • domovní plynovody
 • průmyslové plynovody
 • domovní a průmyslové rozvody na propan butan
 • NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

G - zařízení pro spotřebu plynů spalováním

 • spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
 • kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
 • pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

Znovuobnovení dodávky plynu

 • provedení revize plynového zařízení za účelem znovuobnovení dodávky plynu včetně tlakové zkoušky (potřebné pro plynárenský podnik) v co nejkratším možném termínu

Provádím revize i pro:
 

 • čerpací stanice LPG a CNG
 • regulační stanice
 • bioplynové stanice

© 2018 Karel Krula - Revize a kontroly plynových zařízení ve Znojmě a okolí     |     Vyrobil: UOK Znojmo, spol. s r.o.